Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Projekty » Małe » Systemy Zarządzania

 

Systemy zarządzania

Systemy Zarządzania

Jednym z elementów wpływających na kompleksowość obsługi Klientów LUQAM w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania jest oferta wdrożeń znormalizowanych systemów zarządzania.

 

Posiadamy doświadczenie w realizacji konsultacji wdrożeniowych zarówno w firmach z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, na obszarze całego kraju, niezależnie od specyfiki działalności danej organizacji.

OFERTA WDROŻEŃ OBEJMUJE M.IN.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001
 • PN-N 18001
 • IATF 16949
 • AQAP
 • ISO 13485
 • ISO 27001
 • ISO 17025
 • HACCP
 • ISO 22000
 • IFS
 • BRC
 • AS 9100

Program wdrożenia każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych wymagań i potrzeb danego Klienta, jednak można wyróżnić kilka stałych etapów zaprezentowanych w tabeli poniżej.

PRZEBIEG WDROŻENIA

ETAP 1

AUDIT WSTĘPNY - służy poznaniu specyfiki organizacji i stopnia spełnienia wymagań danego standardu w dniu auditu.

ETAP 2

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW - umożliwia późniejsze komunikowanie się z zespołem wdrożeniowym „językiem normy”.

ETAP 3

KONSULTACJE WDROŻENIOWE - obejmują najważniejszą część wdrożenia tj. tworzenie i standaryzację nowych rozwiązań, tworzenie dokumentów systemowych, instruktaż sposobu tworzenia zapisów, interpretację wymagań danego standardu i ich implementację w organizacji.

ETAP 4

DODATKOWE MODUŁY WARSZTATOWE - są to dodatkowe aktywności związane z szeregiem wymagań technicznych lub specyficznych wymagań organizacyjnych danej normy (np. warsztaty APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA dla IATF 16949, identyfikacja aspektów środowiskowych dla ISO 14001).

ETAP 5

INTEGRACJA SYSTEMÓW - jest wprowadzana, gdy wdrażany system jest kolejnym systemem funkcjonującym w organizacji.

ETAP 6

KOORDYNACJA AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH - nadzór nad przebiegiem auditów oraz ewentualny udział konsultanta LUQAM. 


Pomagamy również znaleźć Klientom odpowiednią jednostkę certyfikująca system zarządzania, a nasi konsultanci mogą być obecni w firmie podczas auditu.

KONTAKT