Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

 

 

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością -

 Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

 Rekrutacja do 30 września!

 

Certyfikaty ISO są świadectwem wiarygodności i prestiżu marki. Nic więc dziwnego, że ubiega się o nie coraz więcej firm. Procedura przyznania certyfikatu jest wieloetapowa, a kluczową rolę podczas auditu odgrywają auditorzy wiodący, którzy są gospodarzami, a także zarządzają całym zespołem auditorskim. Według prognoz rynkowych w kolejnych latach można się spodziewać dalszego wzrostu zapotrzebowania na tego typu usługi.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się jaki kierunek nadać swojej karierze, warto wybrać zarządzanie jakością, tym bardziej, że nasz kierunek studiów otrzymał tytuł "studiów z przyszłością". Dzięki studiom Quality Excellence otrzymasz uprawnienia do legitymowania się certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 9001.

 

Zawodowo zajmujesz się zarządzaniem jakością? Dzięki studiom rozwiniesz praktyczne kompetencje. Układając program studiów podyplomowych ponad 50% czasu zarezerwowaliśmy na ćwiczenia i całodzienne warsztaty. Dodatkowo praca w grupach pozwala rozwijać szeroko rozumiane zdolności interpersonalne (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, delegowanie zadań i uprawnień).

 

FORMULARZ ZAPISU - KRAKÓW     FORMULARZ ZAPISU - WARSZAWA

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI: QUALITY MBA     AUTOMOTIVE QUALITY EXPERT

 

• OPIS •

 

QE Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Program studiów został ułożony pod kątem wymagań rynkowych. Studia organizowane przez LUQAM dostarczają uczestnikom wiedzy oraz umiejętności wymaganych i poszukiwanych przez pracodawców. Do najważniejszych zagadnień poruszanych podczas zajęć należą m.in. wymagania normy, kompetencje auditorskie, przygotowanie i prowadzenie auditu oraz Lean Management. Z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy usługowym nierozerwalnie związany jest proces komunikacji. Dlatego w programie naszych studiów podyplomowych znalazły się również warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne.

 

ADRESACI

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy wewnętrzni,
 • pełnomocnicy systemów zarządzania jakością,
 • osoby zainteresowane pracą w zewnętrznych jednostkach certyfikujących.

 

• PROGRAM •

 

I ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE II AUDITOR WIODĄCY ISO 9001
 1. Wymagania normy ISO 9001*
 2. Risk Manager*
 3. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania*
 4. Branżowe systemy zarządzania i ich integracja*
 1. Auditowanie w teorii i praktyce
 2. Audit systemu zarządzania - warsztaty
 3. Komunikacja w procesie auditu
III PEŁNOMOCNIK ISO 9001 IV OPTYMALIZACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 1. Projektowanie systemu zarządzania 
 2. Zarządzanie systemem
 1. Lean Management i Problem Solving*
 2. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 3. Koszty jakości w systemach zarządzania
   


* Zajęcia mogą zostać połączone na kierunkach Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 oraz Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 

 

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

  

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM),
 • certyfikat "Risk Manager" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

 Trener 1
Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie systemów zarządzania w LUQAM. Od początku kariery związany z systemami zarzadzania. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Kierownika Jakości i Produkcji oraz Corporate Quality Manager. Do jego głównych obowiązków należał nadzór i zarządzanie nad trzema zakładami w Polsce i trzema zakładami w Holandii, nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Specjalizuje się w systemach zarządzania i narzędziach stosowanych w branży automotive. Posiada certyfikat audytora wg VDA 6.3.
 Trener 2
Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO 13485 (wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek) w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej. Obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku tzw. szczupłego zarządzania i jego wpływu na zintegrowane systemy zarządzania.
 Trener 3
  Trenerka oraz konsultantka z zakresu kompetencji miękkich w LUQAM. Ma doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji miękkich. Członkini Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Polskiego Integracyjnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej PTOAT. Może pochwalić się wieloma sukcesami w ramach swoich obowiązków. Współrealizowała wiele projektów, m.in. Euro 2012 czy Doskonalenie Komunikacji z Pacjentem oraz Zarządzanie Konfliktem.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

 

BIURO REKRUTACJI:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie. 

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • uiścić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

BIURO REKRUTACJI:

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

Płatność w 4 ratach: 6300 zł (4 x 1575 zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.*

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU