Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: O nas » Projekt UE

 

Projekt UE

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

BENEFICJENT: LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47

 

PROJEKT NR: POIR.02.03.01-12-0043/18

 

TYTUŁ PROJEKTU: Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej w LUQAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

OKRES REALIZACJI: 01.10.2019 r. – 30.10.2020 r.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” 

 

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnych usług w zakresie dwóch podstawowych obszarów działalności firmy tj. szkoleń oraz specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektów optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach.

 

 

PLANOWANE EFEKTY:  

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów:

1. Wprowadzenie innowacji produktowych w firmie LUQAM Sp. z o.o. Sp. K.,

2. Wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej, 

3. Poszerzenie rynków zbytu i oferty Spółki. 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 656 060,00 PLN

 

DOFINANSOWANIE z UE:  784 450,00 PLN 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU: ŁUKASZ EKIERT 

LUQAM Sp. z o.o. Sp. K. 

30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47

T: 12 296 49 31
projektue@luqam.com     www.luqam.com

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”