Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

OEE Management

oee management

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE, Całkowita Wydajność Wyposażenia) to najpopularniejszy wskaźnik stosowany do pomiaru wykorzystania produkcyjnego, znany jako wykorzystanie maszyn.

Fundamentem poprawy efektywności procesów jest pomiar oraz prawidłowe dane i fakty. OEE Management to program skierowany do każdej firmy zainteresowanej podnoszeniem poziomu wskaźnika OEE oraz systemowymi, niezależnymi i obiektywnymi porównaniami branżowymi.

OEE Management logo

 

 WSKAŹNIK OEE

OEE

W ujęciu Lean Manufacturing, OEE jest miarą wartości dodanej, która jest generowana przez wyposażenie – urządzenie, maszynę, stanowisko produkcyjne. Poprawa OEE to sygnał, że wzrasta wydajność maszyn. Wskaźnik OEE wyraża się wartościami procentowymi. Wartość 100% oznacza, że wyposażenie zawsze pracuje we właściwym tempie, bez żadnych nieplanowanych przestojów oraz nigdy nie produkuje wyrobów wadliwych.

Straty są naturalną częścią warunków produkcyjnych, stąd idealna wartość wskaźnika jest raczej niespotykana. Za poprawną wartość przyjmuje się OEE na poziomie 85% i więcej. Należy jednak mieć na uwadze nietypowości procesu przez co, dla niektórych branż wskaźnik OEE na poziomie 70% to dobry wynik.

Dowiedz się więcej

 

PROGRAM OEE MANAGEMENT

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA JAK DZIAŁA PROGRAM?
  • Uwiarygodnienie wskaźnika OEE w oczach klientów.
  • Indywidualne lub porównawcze wizualizacje i statystyki.
  • Standaryzacja wskaźnika OEE.
  • Eksperckie wizyty autoryzujące.
  • Systematyczne realizowanie strategii doskonalenia wskaźnika OEE.
  • Niezależne, branżowe porównania wskaźnika OEE z innymi firmami.

Pierwsza wizyta w firmie obejmuje 2- lub 4-dniowe konsultacje, w ramach których wskaźnik OEE zostanie ustandaryzowany bądź wdrożony od podstaw. Ustalenie zasad kalkulacji wskaźnika OEE stanowi punkt wyjściowy do dalszych działań. Raport globalnego OEE wyliczonego według standardu zostaje zamieszczony na platformie internetowej - nie jest widoczny dla pozostałych użytkowników. Wspólnie z uczestnikiem ustalona zostaje strategia dalszej poprawy OEE - od tej chwili firma samodzielnie wdraża plan poprawy i co miesiąc raportuje wyniki na platformie. Po 6 miesiącach następuje recertyfikacja OEE, czyli półroczna autoryzacja wskaźnika z kontrolą strategii poprawy oraz raport globalnego OEE. Cykl powtarza się co 6 miesięcy.

Opłaty za udział w programie wnoszone są co miesiąc w formie abonamentu.
OEE program

 

OFERUJEMY DWA WARIANTY PROGRAMU:

 

OEE Management Standard

OEE Management Premium
Standaryzacja lub wdrożenie zasad kalkulacji wskaźnika OEE Check Check
Raport globalnego wskaźnika OEE Check Check
Strategia poprawy OEE Check Check
Recertyfikacja OEE Check Check
Dodatkowe konsultacje wdrożeniowe   Check

 

KONTAKT