Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Letnia Akademia LUQAM

 

 

W tym roku kolejna edycja Letniej Akademii skupia się na kompleksowym rozwoju w zakresie tematów optymalizacyjnych.

Wraz z podstawowym tematem z zakresu Lean – Lider Lean Manufacturing, proponujemy tematy rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi Lean, a także zaawansowane szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Lean.

 

 

To wszystko w charakterystycznych dla Akademii wakacyjnych terminach i niskich cenach!

 

 

Czym jest Letnia Akademia?

 

Letnia Akademia to wyjątkowa okazja, aby wykorzystać okres wakacji w efektywny sposób - rozwijając kompetencje zawodowe i podnosząc swoją wartość na rynku pracy. Program skierowany jest do studentów. W jego ramach proponujemy 4 tematy szkoleń z zakresu optymalizacji. Każdy temat ma 2 terminy w Krakowie i 2 w Gdańsku, co pozwala na zrealizowanie całego cyklu w dogodnym okresie wakacji.

 

Tegoroczna edycja obejmuje swym zakresem 4 szkolenia w tym 2, które nie występują w podstawowej ofercie studenckiej! Są to szkolenia Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów, Wybrane narzędzia optymalizacji procesów – Kaizen, Kanban.

 

REGULAMIN LETNIEJ AKADEMII

 

 

Szkolenia w ramach Letniej Akademii

 

Lider Lean Manufacturing

czas trwania: 3 dni -17,5 h

cena: 440 zł

Kraków

 

Zapisz się 05-07.07

Zapisz się 06-08.09

Gdańsk

 

Zapisz się 12-14.07

     Zapisz się 30.08-01.09

 


 

 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik ds. Lean

czas trwania: 2 dni -14 h

cena: 398 zł

Kraków

 

Zapisz się 03-04.08

Zapisz się 28-29.09

Gdańsk

 

Zapisz się 27-28.07

Zapisz się 07-08.09

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów

czas trwania: 2 dni -14 h

cena: 398 zł

Kraków

 

Zapisz się 20-21.07

Zapisz się 10-11.08

Gdańsk

 

Zapisz się 20-21.07

Zapisz się 21-22.09

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane narzędzia optymalizacji procesów - Kaizen, Kanban

czas trwania: 2 dni -14 h

cena: 398 zł

Kraków

 

Zapisz się 27-28.07

Zapisz się 21-22.09

Gdańsk

 

Zapisz się 03-04.08

Zapisz się 14-15.09

 


 

 

 

 

 

 

 

Letnia Akademia jest idealna dla osób zainteresowanych wdrażaniem koncepcji Lean Manufacturing - nie tylko w firmach produkcyjnych, ale również usługowych.

Program Letniej Akademii obejmuje podstawy filozofii Lean zawarte w szkoleniu Lider Lean Manufacturing, gdzie można zapoznać się z podstawowymi narzędziami Lean. Swoją wiedzę można poszerzać i doskonalić na dwudniowych szkoleniach obejmujących jedne z najważniejszych narzędzi Lean: Kaizen i Kanban a także metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów. Uzupełnieniem programu Letniej Akademii jest zaawansowane szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Lean. Moduły szkolenia pozwalają omówić kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od tworzenia strategii Lean, poprzez jej realizację w praktyce i monitorowanie.

Warto podkreślić, że koncepcja Lean Manufacturing oraz narzędzia prezentowane w ramach szkoleń Letniej Akademii mają zastosowanie zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych każdej z branż.

 

 

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w Letniej Akademii LUQAM:

  • zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu optymalizacji,
  • pozyskasz praktyczne umiejętności - zarówno z zakresu zastosowania narzędzi Lean, jak i obowiązków i kompetencji osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie,
  • po każdym szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • gdy zrealizujesz 4 szkolenia otrzymasz dodatkowy certyfikat Letniej Akademii potwierdzający zdobyte kompetencje,
  • po ukończeniu szkolenia Lider Lean Manufacturing otrzymasz -50zł zniżki na uczestnictwo w każdym z pozostałych szkoleń realizowanych w ramach Letniej Akademii*.

 

 

 

*Zniżka nie może zostać przeniesiona na inne szkolenie realizowane w ramach lub poza programem Letniej Akademii.Przyznanej zniżki nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani przekazać innemu uczestnikowi szkolenia.