Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Lean Sigma Academy

 

 

 

Studia podyplomowe - Lean Sigma Academy

Rekrutacja do 30 września!

 

Koncepcja szczupłego zarządzania (Lean Management) z każdym rokiem zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Chętnych do jej wdrożenia ciągle przybywa, a swoje zainteresowanie sygnalizują już nie tylko firmy produkcyjne, ale również przedsiębiorstwa usługowe czy jednostki sektora publicznego. Na rynku pracy istnieje więc duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. Lean. W LUQAM odpowiadamy na te potrzeby, dlatego też od kilku lat organizujemy studia podyplomowe Lean Sigma Academy.

Zastosowanie sprawdzonych koncepcji zarządzania organizacją, tj. Lean Management i Six Sigma, pozwala na redukcję kosztów, miejsca i czasu zajmowanego przez dany proces lub innego rodzaju optymalizację działalności organizacji. Studia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnik mógł przełożyć wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń na działania optymalizacyjne w praktyce.

W ramach zajęć przewidziane są gry symulacyjne oraz cztery dni wizyt w przedsiębiorstwach, w ramach których zostanie przeprowadzona analiza przepływu oraz warsztat SMED. Mocną stroną studiów podyplomowych Lean Sigma Academy są także wykładowcy. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i znaczącymi sukcesami w branży.

 

 

FORMULARZ ZAPISU 

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI: LEAN SIX SIGMA EXPERT FOR SERVICES      TPM CHAMPION UTRZYMANIE RUCHU W PRAKTYCE

 

 

• OPIS •

lsa charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia podyplomowe Lean organizowane przez LUQAM nie ograniczają się tylko do koncepcji szczupłego zarządzania, ale starają się ją twórczo łączyć z inną metodą doskonalenia jakości tj. Six Sigma. Uczestnicy otrzymują gruntowną wiedzę o obu podejściach wraz z licznymi przykładami ich zastosowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Osobom szczególnie zainteresowanym wdrażaniem metody Six Sigma w obszarze usługowym i administracyjnym polecamy inną pozycję w ofercie studiów podyplomowych LUQAM - Lean Sigma Expert for Services.

 

lsa adresaci

ADRESACI

 • osoby odpowiedzialne za optymalizację produkcji,
 • pracownicy służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie,
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla,
 • specjaliści ds. zarządzania jakością,
 • osoby przygotowujące się do roli członka zespołu wdrożeniowego Lean,
 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich chcący podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy.

 

 

 

• PROGRAM •

 

I Lean Management

II Six Sigma

 1. Wprowadzenie do Lean Management
 2. Kaizen i Poka Yoke
 3. Metoda 5S
 4. Standaryzacja pracy
 5. Just in Time i Kanban
 6. Value Stream Mapping
 7. TPM
 1. Six Sigma - faza Define
 2. Six Sigma - faza Measure
 3. Six Sigma - faza Analyse i DoE
 4. Six Sigma - faza Improve i MiniTab
 5. Six Sigma - faza Control
 6. Six Sigma - analiza i interpretacja case studies

III Optymalizacja w praktyce

IV Warsztaty, gry symulacyjne

 1. Analiza przepływu – wizyta w przedsiębiorstwie
 2. SMED – wizyta w przedsiębiorstwie
 1. Lean Play – gra symulacyjna 
 2. Lean Tools Game
 3. Value Stream Mapping – warsztaty
 4. Warsztat SMED
 5. Warsztat Hoshin – straty na linii produkcyjnej

 

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

 

• CERTYFIKATY •

 

 

Kończąc studia podyplomowe Lean Sigma Academy, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie),
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma - poziom Green Belt" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM).

 

Studenci, którzy obronią projekt końcowy, otrzymają dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i  niemieckim).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.


 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

  Trener 1

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji w LUQAM. Dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją, zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak  i kilkunastoosobowych firmach. W ramach pracy w LUQAM wykonał kilkaset auditów oraz szkoleń - liczby te ciągle wzrastają. Może pochwalić się również licznymi osiągnięciami, m.in. rozwój nowych produktów w LUQAM. Jest osobą kreatywną, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.W wolnym czasie natomiast interesuje się strzelectwem i jest pasjonatem książek science fiction.

 Trener 2

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie six sigmy. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowisku Product Engineering Leader. Do jego zadań należało m.in. kierowanie zespołem Inżynierów Produktu, prowadzenie projektów Six Sigma. Prowadził inicjatywy z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Zajmował się również rozwiazywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX. Jest certyfikowanym Six sigma Master Black Belt.Specjalizuje się w projektach Six Sigma, a także w narzędziach i metodach statystycznych, takich jak: SPC, MSA

 Trener 3

Trener oraz konsultant w LUQAM. Pracował w branży automotive. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Kierownika Działu Ciągłego Doskonalenia, Zastępcy Kierownika Działu Zarządzania, Inżyniera ds. ciągłego doskonalenia procesów. W ramach obowiązków zajmował się implementacją narzędzi ciągłego doskonalenia na poszczególnych obszarach organizacji, prowadzenie projektów Six Sigma – na poziomie Black Belt, wdrażaniem i nadzorowaniem nowych projektów ciągłego doskonalenia. .Specjalizuje się w narzędziach z zakresu SPC/MSA, SMED, VSM, FMEA, metodach rozwiązywania problemów, projektach Six Sigma – poziom Black Belt.Jest osobą, która stara się nieustanie realizować wyznaczone sobie cele w myśl motta - „Jaka nasza pewność, taka nasza zdolność.” — Richard Bach.Hobbystycznie zajmuje się bieganiem. Już dwa razy przebiegł Nowojorski Maraton.

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

 

ZAPISY

 

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji WSZiB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

 

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie 

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 

 • Test zaliczeniowy
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.
 • W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 

FORMULARZ ZAPISU