Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Cykl TPM Champion

Cykl TPM Champion

Cykl TPM Champion

TPM Champion

 

TPM Champion jest certyfikowanym programem adresowanym przede wszystkim do pracowników służb utrzymania ruchu (SUR).

 

Uczestnik bierze udział w 6 specjalistycznych szkoleniach z zakresu Total Productive Maintenance, dzięki którym:

  • uzyska kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,
  • stworzy kompetentny zespół pracowniczy w zakresie TPM,
  • poszerzy wiedzę techniczną z zakresu Lean Manufacturing,
  • na podstawie zdanych egzaminów otrzyma certyfikat „TPM Champion”.

 

Aby zrealizować program TPM Champion i otrzymać dodatkowy, bezpłatny certyfikat należy w dowolnym czasookresie zrealizować poniższe szkolenia. 

Szkolenia w ramach programu:  

26.09, Gdańsk ZAPISZ SIĘ

25.10, Kraków ZAPISZ SIĘ

26-27.09, Kraków ZAPISZ SIĘ
Szkolenie z oferty dodatkowej ZAPISZ SIĘ
Szkolenie z oferty dodatkowej ZAPISZ SIĘ
Szkolenie z oferty dodatkowej ZAPISZ SIĘ
Szkolenie z oferty dodatkowej ZAPISZ SIĘ