Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Dedykowany System Produkcyjny – Company Production System

CPS

PRZEDSIĘBIORCY NIEUSTANNIE STAJĄ PRZED DYLEMATEM, JAK OBNIŻYĆ KOSZTY PRODUKCJI PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI WYROBÓW. ROZWIĄZANIE STANOWI OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. SPECJALIŚCI LUQAM PRZYGOTUJĄ DEDYKOWANY TWOJEJ FIRMIE SYSTEM PRODUKCYJNY I POKAŻĄ CI, GDZIE MOŻESZ SZUKAĆ OSZCZĘDNOŚCI.

W LUQAM projektujemy systemy produkcyjne dopasowane do branży, strategii, technologii oraz kompetencji pracowniczych danej organizacji. Standardy, system pomiaru oraz raportowania opracowujemy na podstawie warsztatów prowadzonych u Klienta, opierając się na globalnym standardzie CPS (Company Production System). W trakcie wdrożenia na bieżąco monitorujemy efekty działań, co umożliwia natychmiastowe i precyzyjne reagowanie i korygowanie wprowadzanych rozwiązań służących optymalizacji produkcji. Dokonanie optymalizacji procesów produkcyjnych to również stworzenie pewnej wizji, która może napędzić rozwój firmy.

 

JAK DZIAŁA PROGRAM CPS?

CPS - Company Production System LUQAM from LUQAM on Vimeo.

KORZYŚCI 

Akademia CPS

W warunkach rosnącej konkurencji jedynym sposobem na utrzymanie rynkowej pozycji jest ciągła poprawa wydajności. Kluczem do sukcesu jest zmiana nastawienia menadżerów ds. produkcji i wyjście ponad bieżące zarządzanie, co umożliwi optymalizację procesu produkcji.

Istotnym elementem projektu CPS jest dedykowana struktura szkolenia - CPS Academy. W ramach Akademii szkoli się zarówno pracowników, jak i trenerów wewnętrznych. System zostaje wdrożony z wykorzystaniem LUQAM Project Management, przy zaangażowaniu kadry zarządzającej. Cykl warsztatów w ramach Akademii CPS pozwoli uczestnikom ukształtować analityczne podejście do całego procesu produkcyjnego oraz wytworzyć w sobie zdolność do odkrywania nowych możliwości rozwoju (nowych dostawców, rynków zbytu, nisz konsumenckich).

 

Optymalizacja i usprawnienie procesu produkcyjnego to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Wizja firmy po wdrożeniu Własnego Systemu Produkcji opiera się na 10 filarach:

  • Firma dysponuje narzędziami do realizacji ambitnych planów.
  • Po roku jest w stanie samodzielnie realizować projekty i wdrażać narzędzia optymalizacyjne.
  • Efekty ych przedsięwzięć są mierzalne.
  • Projekty optymalizacyjne są ujednolicone i ustandaryzowane w całej organizacji, dzięki czemu przeprowadzenie optymalizacji procesów produkcyjnych przebiega sprawniej.
  • Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników są rozwijane w oczekiwanym kierunku.
  • Wdrażanie optymalizacji procesów produkcyjnych towarzyszą szkolenia i warsztaty  prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów wewnętrznych.
  • Organizacja daje pracownikom możliwość realizacji zgłaszanych przez nich pomysłów.
  • Pracownicy są zmotywowani i dumni ze swojej pracy w organizacji.
  • Nie ma potrzeby „malowania trawy na zielono” – każdy gość jest pod wrażeniem wizyty w firmie.
  • System pomaga firmie w adaptacji do zmieniających się warunków – nowa hala produkcyjna, wdrożenia nowych produktów, reakcje na zmiany popytu itp.

Schemat cps

KONTAKT