Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Automotive Quality Expert

 

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert

 

Rekrutacja do 30 września!

 

Zarządzanie jakością w motoryzacji to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy i działań praktycznych, która od kilku lat zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Osobom aspirującym do funkcji managera jakości automative dedykujemy studia podyplomowe z zakresu motoryzacji.

 

Program studiów umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, co czyni go optymalnie dostosowanym do potrzeb dyktowanych przez rynek. W LUQAM zdajemy sobie sprawę, że największą wartość ma wiedza płynąca z doświadczenia. Dlatego też zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są w 100% przez praktyków. Nasi studenci zdobywają szlify pod czujnym okiem menadżerów jakości i ekspertów z branży automotive.

 

 

FORMULARZ ZAPISU - KRAKÓW                                     FORMULARZ ZAPISU - WARSZAWA

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI: QUALITY EXCELLENCE.AUDITOR WIODĄCY ISO 9001   QUALITY MBA

 

• OPIS •

 

AQE Charakterystyka

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Na program studiów składają się trzy komplementarne bloki tematyczne, które wyposażą uczestników zarówno w wiedzę ogólną dotyczącą międzynarodowych norm i standardów jakości dla branży automotive (IATF, VDA), jak i w praktyczne umiejętności wykorzystania dedykowanych jej narzędzi.

Zakres studiów obejmuje:

 • systemy zarządzania w branży automotive (IATF 16949, VDA 6.3, rola i zadania auditora w organizacji),
 • APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA,
 • narzędzia wykorzystywane w branży: QRQC, PDCA, FTA, metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów,
 • zajęcia dodatkowe: "Zarządzanie reklamacjami w branży automotive", "Komunikacja w porcesie auditu", "Zakupy i sourcing w branży automotive".

 

AQE Cel

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji menadżera jakości automotive w organizacji.

ADRESACI

Zastanawiasz się, czy studia podyplomowe z zakresu motoryzacji są przeznaczone dla Ciebie? Nasza oferta to świetna propozycja dla osób należących do jednej z dwóch grup:

 • pracowników branży automotive lub pokrewnej,
 • osób zatrudnionych w firmach produkujących części dla branży motoryzacyjnej.

 

 

• PROGRAM •

 

 

I PODRĘCZNIK AIAG II ZARZĄDZANIE PROCESEM I SYSTEMEM
 1. APQP - Zaawansowane planowanie jakości procesu
 2. PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji
 3. FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad
 4. SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
 5. MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
 1. Auditor Wewnętrzny ISO 9001 oraz IATF 16949
 2. Audit procesu wg VDA 6.3
 3. Komunikacja w procesie auditu
 4. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive
 5. Wymagania VDA 2 i VDA 6.5
III NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W BRANŻY AUTOMOTIVE  
 1. Zakupy i sourcing w branży automotive
 2. QRQC, FTA
 3. Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów
 4. Zarządzanie reklamacjami a rozwój relacji z klientem

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Automotive Quality Expert, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny ISO 9001 i IATF 16949" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
 • certyfikat "Audit procesu i wyrobu wg VDA 6.3 i VDA 6.5" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.
 • certyfikat  „Zapewnienie jakości dostaw wg VDA 2” (LUQAM) w języku polskim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

Trener 1

Trener oraz konsultant w LUQAM. Pracował w branży automotive. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Quality Management System Supervisor, Kierownika sekcji ds. Jakości produkcji, Koordynator FTA PDCA/LLC, Kierownika Produkcji, Specjalisty ds. Jakości. W ramach obowiązków zajmował się implementacją narzędzi ciągłego doskonalenia na poszczególnych obszarach organizacji, prowadzenie projektów Six Sigma – na poziomie Black Belt, wdrażaniem i nadzorowaniem nowych projektów ciągłego doskonalenia. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu SPC/MSA, VSM, FMEA, metodach rozwiązywania problemów, projektach Six Sigma – poziom Black Belt. Jego mottem życiowym jest „Lesson Learned” - dzielenie się doświadczeniem, wiedzą, rozwiązaniami i ich generalizacja, jest możliwa tylko w sytuacji, gdy poszczególne jednostki będą pracować zespołowo, a nie jak pojedyncze satelity krążące wokół swojego punktu odniesienia.

 

Trener 2

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie systemów zarządzania w LUQAM. Od początku kariery związany z systemami zarzadzania. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Kierownika Jakości i Produkcji oraz Corporate Quality Manager. Do jego głównych obowiązków należał nadzór i zarządzanie nad trzema zakładami w Polsce i trzema zakładami w Holandii, nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Specjalizuje się w systemach zarządzania i narzędziach stosowanych w branży automotive. Posiada certyfikat audytora wg VDA 6.3.

 

 Trener 3

  Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie systemów zarządzania w branży automotive. Swoje doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach, jak: Quality Manager, Thermal process application engineer, Project Leader. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami w ramach pełnionych obowiązków, m.in. wdrożył nowy standard nadzoru reklamacji gwarancyjnych dla niemieckich klientów, a także dokonał całkowitej zmiany procedur raportowania i nadzorowania incydentów jakościowych, działań korygujących, statusu gwarancyjnego i kluczowych wskaźników procesu jakości klienta. Wdrożył samodzielnie zaprojektowaną bazę danych do nadzoru wspomnianych wskaźników. „Prawie wszystko w życiu da się doskonalić począwszy od samego siebie” – taka złota myśl towarzyszy trenerowi w życiu zawodowym i prywatnym.

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

 

BIURO REKRUTACJI:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

BIURO REKRUTACJI

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6900 zł

Płatność w 2 ratach: 7100 zł (2 x 3550 zł)

Płatność w 4 ratach: 7300 zł (4 x 1825 zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.*

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU