Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia

Analiza TKW

 

Analiza techniczna kosztów wytworzenia realizowana jest w celu zweryfikowania rzeczywistego kosztu TKW w stosunku do kosztu założonego. Dzięki kalkulacji kosztów produkcji, zespół projektowy jest w stanie zaproponować optymalizację TKW poprzez wprowadzenie wybranych działań ulepszających do analizowanej struktury kosztów TKW.

W wyniku analizy kosztów produkcji opracowywane są dokumenty zawierające raport optymalizacyjny: między innymi kalkulacja kosztów wytworzenia produktu oraz scenariusz projektu optymalizacyjnego. Realizacja zleceń wypracowanych podczas analizy kosztów produkcji przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów produkcji.

Realizacja analizy i kalkulacji kosztów produkcji

KORZYŚCI

Wartość dodana z analizy

Opracowywane dokumenty

Realizacja zaleceń wypracowanych w czasie analizy przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów produkcji.

 • Raport optymalizacyjny z listą rekomendacji (kalkulacja wpływu na TKW)
 • Scenariusz projektu optymalizacyjnego

 

REALIZACJA ANALIZY

ETAP 1

 

Lupka

Głównym celem tego etapu jest poznanie Firmy. Definiowane są zasady pracy podczas projektu, dostosowane do specyfiki procesu oraz dane i narzędzia potrzebne w kolejnych etapach projektu.

 

Główne elementy:

 • wizja lokalna na badanych procesach,
 • wybór próbki do analizy,
 • zdefiniowanie grupy roboczej dzięki spotkani u organizacyjnym z racownikami;
 • określenie i wybór metodologii ewaluacji i analizy, a także określenie rodzaju potrzebnych do nich danych;
 • budowa dedykowanego scenariusza projektu.

ETAP 2

 

Narzędzia

Drugi etap obejmuje wykonanie głównych prac oraz analizę TKW poprzez wykorzystanie zebranych danych. Analiza jest przeprowadzana w celu określenia obecnego stanu i strat pieniężnych, które wystąpiły w całym procesie.

 

Główne elementy:

 • analiza stanu obecnego następuje według przyjętej metodologii np. VSM, TKW; 
 • analiza stanowiskowa i pomiarów procesów;
 • kalkulacja kosztów produkcji;
 • pomiary dodatkowe, które wynikają z obliczenia kosztów produkcji.

ETAP 3

 

Wizja

Etap trzeci to opracowanie wizji procesu, który uwzględnia usunięcie i ograniczenie występujących w nim strat.

 

Główne elementy:

 • wykonanie mapy przyszłego VSM, TKW lub wykonanie analizy potencjalnych kosztów po optymalizacji;
 • przygotowanie zestawienia rekomendacji obniżenia TKW oraz kalkulacji wpływu na obecną wartość TKW.

ETAP 4

 

Projekt

Propozycja projektu optymalizacyjnego zorientowanego na zmniejszenie TKW jest ostatnim etapem realizacji analizy. Projekt ten jest opracowywany na podstawie całej analizy i jej wyników.

 

Główne elementy:

 • opracowanie raportu optymalizacyjnego, który będzie zawierał listę propozycji obniżenia TLW i kalkulację wpływu na koszty produkcji;
 • wypracowanie propozycji scenariusza optymalizującego bazującego na raporcie;
 • spotkanie z klientem oraz przedstawienie mu raportu i scenariusza.

KONTAKT