Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Analiza efektywności procesu zakupów

zakupy

 

Mądrze zarządzane przedsiębiorstwo wykorzystuje wszelkie dostępne możliwości usprawniania procesów, maksymalizacji zysków przy jednoczesnym obniżaniu ponoszonych nakładów. Na zapewnienie realizacji strategii firmy w sferze kosztowej składa się kilka czynników, jednak zazwyczaj największe możliwości, poza obszarem operacyjnym, dają działania w sferze zakupowej

Optymalizacja procesów zakupowych w przedsiębiorstwie obejmuje modyfikacje w zakresie kosztów ponoszonych w wyniku nabywania produktów i usług oraz współpracy z dostawcami. Ma na celu redukcję wydatków i znaczący wzrost generowanych oszczędności. Rozpoczyna się zwykle od drobiazgowej analizy rynku oraz porównania cen i dostępnych rozwiązań. Kluczową rolę w zarządzaniu zakupami odgrywa umiejętność negocjacji w celu wypracowania jak najkorzystniejszych warunków współpracy.

Pierwszym, nierzadko zasadniczym krokiem, jest wybór dostawcy. W dalszej kolejności negocjacjom podlega cena oraz jakość dostarczanych towarów i usług. Elementem optymalizacji zakupów są także ustalenia w zakresie warunków technicznych i terminów dostaw. Każdy wypracowany element procesu zakupowego wpływa na efekt końcowy, czyli uzyskanie pożądanego produktu bądź usługi na korzystnych warunkach i w akceptowalnej cenie. Zarządzanie zakupami wymaga też elastyczności w dziedzinie kontrolowania popytu i ewentualnych wahań rynkowych. Pracownik bądź zespół odpowiedzialny w firmie za zarządzanie zakupami powinien stale monitorować zmiany w zakresie cen, producentów, nowych rozwiązań technologicznych. Podkreślamy także znaczenie tzw. kompetencji miękkich. Poza umiejętnościami negocjacyjnymi należą do nich asertywność w relacjach z dostawcami i kontrahentami, czy też zdolność do zbudowania i podtrzymania wartościowych kontaktów handlowych. Współcześnie istnieje szereg narzędzi, wspierających optymalizację procesów zakupowych dla firm.

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu profesjonalnych audytów, w wyniku których prezentujemy propozycje usprawnienia procesu zakupowego w danym przedsiębiorstwie. Zmiana zaopatrzenia na nowoczesny procurement, czy też optymalizacja wykorzystania narzędzi w już funkcjonującym zespole zakupowym - wszystko zależy od potrzeby firmy oraz wyniku analizy, którą wykonamy.
 

Celem analizy procesu zakupowego w firmie jest identyfikacja możliwości poprawy efektywności zakupowej w obszarze strategii, organizacji procesu,  struktury i narzędzi.
 

 W zależności od oczekiwania i potrzeb Klienta dopasowujemy indywidualnie scenariusz i agendę analizy.

W pełnym zakresie mówimy o 4 płaszczyznach oceny:

zakupy

ocena strategii zakupowej w powiązaniu ze strategią organizacji

zakupy

 analiza struktury oraz kompetencji zespołu

 zakupy

analiza danych (wartości wydatków na kategorie, wpływ kategorii na wynik finansowy i TKW, struktura dostawców, wartość magazynu itp.)

zakupy

 analiza procesu zakupowego

 

W ramach analizy możliwe jest uruchomienie zewnętrznego modułu benchmarkingowego RFQ dla weryfikacji cen zakupowych głównych kategorii na rynku.

 

Istnieje również moduł jakościowy, który umożliwia objęcie analizą dostawców Klienta. Zakłada następujące opcje:

  • kompleksową ocenę dostawcy (SSA – Supplier Site Assesment),
  • audit procesu / FPD (Full Production Day) / run @rate – polegający na zatwierdzeniu nowego lub transferowanego procesu u dostawcy lub weryfikacji potencjału procesowo – jakościowego,
  • audit optymalizacyjny, którego wynikiem jest raport pokazujący możliwości optymalizacji procesu w kategoriach procesowych i finansowych.

Na koniec powstaje szczegółowy raport oraz scenariusz możliwego projektu.

KONTAKT